Schůze Senátu

Ve středu 1.10. se ke své 25. schůzi sejde plénum Senátu. Na programu jednání jsou následující body:
 1. Návrh zákona o státní službě
  /senátní tisk č. 336/
 2. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2
  /evropský senátní tisk č. K 139/09/
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Strategie evropské energetické bezpečnosti
  /evropský senátní tisk č. K 140/09/
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 330/
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 331/
 6. Pověření místopředsedy Senátu výkonem pravomocí předsedy Senátu do doby zvolení nového předsedy Senátu