Schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

                     

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY A PARLAMENTNÍ PROCEDURY

POZVÁNKA NA 3. SCHŮZI

20. února 2013 od 15:00 hod. v Zeleném salonku Kolovratského paláce.

ČAS PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zahájení a informace předsedkyně komise.
  2. Informace o ratifikacích úmluv Rady Evropy.
  3. Role mandátového a imunitního výboru Senátu v kontrole údajů o financování volební kampaně podle zákona o volbě prezidenta republiky.
  4. Návrh na změnu „Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků“.
  5. Různé.
  6. Termín a pořad příští schůze.