Schůze Ústavně-právního výboru

V úterý 12.3. od 9.00 hodin se ke své další schůzi sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Na programu jednání je zařazen mimo jiné návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů či návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie.

Celý program si můžete přečíst níže.

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 9. SCHŮZI

která se bude konat v úterý

12. března 2013 od 09:00 hodin v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

09:00 hod.

Zahájení

09:00 hod.

Senátní tisk č. 45

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie

Navrhovatel: ministr financi Miroslav Kalousek

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VHZD, další výbory: ZSP,ÚPV

09:20 hod.

Senátní tisk č. 51

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr vnitra Jan Kubice

Zpravodaj: senátor Tomio Okamura

Garanční výbor: VZOB, další výbor: ÚPV

09:50 hod.

Senátní tisk č. 48

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Navrhovatel: zástupkyně skupiny poslanců Kateřina Klasnová

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

10:20 hod.

Senátnítisk č. 50: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů Navrhovatel:Tomáš Grulich a Jiří Oberfalzer (zástupci Senátu) Zpravodaj: senátor Miloš Malý Garanční výbor:VHZD, další výbor:ÚPV

10:50 hod.

Senátní tisk č. 52

Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor: ÚPV, další výbor VUZP