Schůze Ústavně-právního výboru

 

POZVÁNKA NA 34. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

28. května 2014 od 13:00 hodin v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

13:00 hod.

Zahájení

13:00 hod.

Senátní tisk č. 278

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr zdravotnictvíSvatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor: VZSP, další výbor: ÚPV

13:30 hod.

Senátní tisk č. 277

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004

Navrhovatel: ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VVVK

13:50 hod.

Senátní tisk č. 269

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013

Navrhovatel: prezident NKÚMiloslav Kala

Zpravodaj:senátor Lubomír Franc

Garanční výbor:VHZD, další výbor: ÚPV

14:10 hod.

Senátní tisk č. 272

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013

Navrhovatel:předsedkyněRady Ústavu pro studium totalitních režimů Emilie Benešová

Zpravodaj:senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor:ÚPV, další výbor VVVK

14:30 hod.

Senátní tisk č. 273

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013

Navrhovatel:předseda Úřadu na ochranu osobních údajů Igor Němec

Zpravodaj:senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV, další výbory: VHZD, VVVK