Schůze Ústavně-právního výboru

Eliška Wagnerová se zúčastní další schůze Ústavně-právního výboru, kde bude předkládat jednak svou zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod. Rovněž předloží pozměňovací návrh k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Celý program jednání si můžete přečíst níže.

ČAS

PROGRAM

9:00 hod.

Zahájení

9:00 hod.

Senátní tisk č.321

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV

9:30 hod.

Senátní tisk č. 315

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr dopravy Antonín Prachař

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

10:00 hod.

Senátní tisk č. 311

Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Navrhovatel: předseda vlády Bohuslav Sobotka

Zpravodaj: senátor Miroslav Škaloud

Garanční výbor:VZOB, další výbor: ÚPV

10:45 hod.

Senátní tisk č. 317

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyNavrhovatel: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor: VZSP, další výbor: ÚPV

11:15 hod.

Senátní tisk č. 316

Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Navrhovatel: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor:VZSP, další výbory: VVVK, ÚPV, VUZP

11:45 hod.

Senátní tisk č. 293

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod

Navrhovatel: ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor:ÚPV, další výbor: VZOB