Schůze Ústavně-právního výboru

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 7. SCHŮZI

20. února 2013 od 10:00 hodin v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS PROGRAM
10:00 hod. Zahájení

 

10:00 hod. Senátní tisk č. 28

Vládní návrh, kterým se předkládá   Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o   počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)

Navrhovatel: ministr spravedlnosti   Pavel Blažek

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor VZOB

10:30 hod. Senátnítisk č. 30

Vládní návrh, kterým se předkládá   Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva   Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne   15. listopadu 2000 Navrhovatel:ministr vnitra Jan Kubice Zpravodaj:   senátor Miroslav Antl Garanční výbor: ÚPV, další výbor VZOB

 

11:00 hod. Senátní tisk č. 449

Senátní návrh zákona, kterým se mění   zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických   hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do   Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve   znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského   parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a   zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých   zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k   dopracování

Navrhovatel:senátor Jiří   Dienstbier

Zpravodaj: senátor Miroslav   Nenutil

Garanční výbor: ÚPV

poté Různé
Stanovení termínu příští schůze výboru