Seminář – Kancelář veřejného ochránce práv – Dodržování lidských práv v detenčních zařízení

Eliška Wagnerová se ve čtvrtek 16.1. 2014 zúčastní setkání odborníků věnujících se lidsko-právním otázkám v souvislosti s dodržováním lidských práv osob žijících v detenčních zařízeních.