Seminář: Úvahy a náměty ke změnám Ústavy České republiky

V pondělí 9. března se od 9:30 hod. uskuteční pod záštitou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny seminář s názvem „Úvahy a náměty ke změnám Ústavy České republiky“.

 Úvodní slovo přednese předseda Ústavně-právního výboru PSP Jeroným Tejc, Pavel Rychetský a Michal Kubát.

 I. blok bude věnován Pravomocím prezidenta, kde své příspěvky přednese prof. Gerloch, Dr. Molek a Dr. Zbíral. Dr. Wagnerová a Dr. Kudrna. V II. bloku bude diskutováno postavení vlády, v III. bloku pak postavení Senátu a Poslanecké sněmovny.