ČTK: Senát si asi zpřísní pravidla pro schvalování zákonů

Senát si pravděpodobně zpřísní svá pravidla schvalování zákonů. Například jejich úpravy ve formě pozměňovacích návrhů by museli senátoři vždy předkládat písemně i se zdůvodněním. Omezit se má také ústavní možnost schvalovat zákony bez rozpravy na schůzi Senátu. Obsahuje to novela senátního jednacího řádu, kterou dnes horní komoře doporučil jednomyslně schválit její ústavně-právní výbor.

Návrh počítá s tím, že využití ústavní možnosti nezabývat se návrhy zákonů, tedy schválit je urychleně bez rozpravy, by mohl vetovat buď senátorský klub, nebo skupina nejméně deseti senátorů. S podobným opatřením počítala už novela někdejší senátorky Soni Paukrtové, což se ale s ohledem na postoj bývalé Sněmovny nepodařilo prosadit.
Nynější předloha má rovněž do zákona zakotvit postup při projednávání návrhů zákonů, které jsou Senátu vráceny Sněmovnou k dopracování. Má také změnit proceduru, kdy senátoři nejprve rozhodují o schválení nebo zamítnutí zákona a teprve poté o jeho úpravách. Nově by senátoři hlasovali nejprve o úpravách předlohy a teprve nakonec o zákonu jako celku. Zabránit to má podle ní situacím, kdy senátoři chtějí zákon podpořit s úpravami, a musí proto hlasovat proti jeho schválení v původní podobě, i když jeho záměr podporují.

Předsedkyně senátní ústavní komise Eliška Wagnerová (za SZ) do návrhu v návaznosti na nedávní schvalování zákonných opatření hladce prosadila úpravu, podle níž se kvůli nápravě písařských nepřesností v předloze nebude muset schvalování o 24hodin odkládat. Minulý týden to kvůli chybnému odkazu na související normu potkalo zákonné opatření o navýšení plateb za státní pojištěnce.
Norma má rovněž zakotvit, že všechny personální volby, tedy například schvalování kandidátů na ústavní soudce, bude ze zákona prováděno tajným hlasováním. Současný jednací řád umožňuje senátorům o kandidátech rozhodovat veřejně, i když se toho prakticky nevyužívá.

 

Zdroj: ČTK, 16.10. 2013