Senátní platforma pro řešení otázky migrace

Eliška Wagnerová se zúčastní další schůzky neformální senátní platformy pro otázky spojené s migrací. Schůzky  mají formát nepravidelného setkávání senátorů, zástupců dotčených ministerstev a neziskových nevládních organizací.

Členy platformy jsou senátoři P.Bratský, Z.Brož , F.Bublan, I.Cabrnochová, A.Dernerová, V.Hampl , H.Mezian, J.Hlavatý, J.Horník, M.Horská, L.Jeništa,  S.Juránek, V.Láska, M.Nenutil, Z.Papoušek, J.Seitlová , P.Šilar, J.Šesták, J.Vosecký, E.Wagnerová