Slavnostní shromáždění Senátu k zahájení 10. funkčního období