Složení senátorského slibu

Dne 21. listopadu 2012 se v obměněném složení po volbách sejde Senát. Na této první schůzi v novém funkčním období noví senátoři složí svůj slib, rozdělí se do výborů a komisí a rovněž zvolí místopředsedy a předsedu Senátu.

Dvacetsedm nově zvolených senátorů, včetně Elišky Wagnerové, složí svůj senátorský slib v tomto znění:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“