Společné jednání Stálé komise pro Ústavu a Mandátového a imunitního výboru Senátu

Předmětem společného jednání zmíněných výborů bude hodnocení efektivity právní úpravy přímé volby prezidenta republiky, zejména úprava financování volební kampaně a jeho kontroly.