Stálá komise pro Ústavu a parlamentní procedury

V úterý 11. června zasedne ke své 6. schůzi Stálá komise pro Ústavu a parlamentní procedury. Na program jednání bylo zařazeno projednání tisku č. 89, kterým je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy. Komise se bude rovněž zabývat jednacím řádem Senátu a stavem podpisů a ratifikací mezinárodních smluv o lidských právech ve vztahu k ČR.