Týden: NS ujasnil pravidla výběru soudců, nemusí vždy přijít z justice

Nejvyšší soud má nová pravidla pro výběr svých budoucích posil. Ujasňují požadavky a procedury, otevírají cestu pro možný příchod akademiků, advokátů či žalobců.

Nejvyšší soud (NS) má nová pravidla pro výběr svých budoucích posil. Ujasňují požadavky a procedury, otevírají cestu pro možný příchod akademiků, advokátů či žalobců. Pravidla se ale týkají i kariérních soudců, od kandidátů žádají osobnostní a morální předpoklady, ale také stálý odborný rozvoj, dokládaný například publikační činností nebo účastí na konferencích. Předseda soudu Pavel Šámal dnes pravidla představil novinářům.

V současnosti má NS naplněný stav, v nejbližších letech ale odejde přinejmenším osm soudců. „Jde o poměrně velkou generační výměnu, na to musíme být připravení,“ řekl Šámal.

V minulosti se novými posilami stávali zpravidla kariérní soudci, kteří nejprve přicházeli na roční i delší stáže, prošli často i několika senáty. Nyní by systém měl být otevřenější a transparentnější, počítá se s tím, že kandidáti vystoupí před kolegiem, tedy před svými budoucími kolegy. Budou odpovídat na jejich dotazy, představí svou vizi i dosavadní kariéru. Soud o slyšení kandidáta vyrozumí také ministra spravedlnosti a prezidenta, kteří případně mohou vyslat své zástupce.

Možnost rozšířit řady soudců NS o posily z akademické sféry či advokacie vyvolala v minulých měsících živé reakce v odborných kruzích, není to však úplná novinka, i dříve takto čas od času noví soudci přicházeli. Příkladem jsou třeba Eliška Wagnerová nebo Karel Jungwiert. Zákon tuto možnost předjímá, konstatoval předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Vladimír Kůrka.

Podle Šámala mohou kandidáti z mimosoudního prostředí přinést nové pohledy. O žádných konkrétních jménech ale nechce zatím spekulovat. Až se objeví relevantní kandidát, soud jeho jméno zveřejní na webu a bude následovat proces popsaný novými pravidly. Od toho okamžiku se o něm může debatovat jako o skutečném kandidátovi, do té doby jsou to jen spekulace, řekl Šámal.

 

Zdroj: tyden.cz, 6.6. 2017