Ústavně-právní výbor

V úterý 3. září 2013 se ke své další schůzi sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Eliška Wagnerová zde bude zpravodajovat tisk č. 167 (návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti) a tisk č. 174 (návrh zákona o zvláštních nařízeních soudních).

Celý program jednání si můžete prohlédnout níže:

1) Senátní   tisk č. 161 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006   Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve   znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních   správcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátor Jiří Dienstbier

Garanční   výbor: ÚPV

2) Senátní tisk č. 167 – Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční   výbor: ÚPV

3) Senátní   tisk č. 173 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony   v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční   výbor: ÚPV

4) Senátní   tisk č. 174 – Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátor Eliška Wagnerová

Garanční   výbor: ÚPV

5) Senátní tisk č. 175 – Návrh zákona, kterým se   mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další   zákony

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátor Jiří Dienstbier

Garanční   výbor: ÚPV