Ústavně-právní výbor

I ve středu 4.9. od 9:00 bude probíhat jednání Ústavně-právního výboru Senátu. Na jeho program jsou zařazeny následující návrhy zákonů:

9:00   hod.

 

Senátní tisk č. 170   Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých   věcí

Navrhovatel: ministr financí Jan Fischer

Zpravodaj: senátor Miroslav Škaloud

Garanční výbor: VHZD; další   výbory: ÚPV

 

9:45   hod.

 

Senátní tisk č. 176 Návrh zákona o změně daňových zákonů v   souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Navrhovatel:   ministr   financí Jan Fischer

Zpravodaj: senátor Jaroslav   Kubera

Garanční výbor: VHZD,   další   výbor: ÚPV

 

10:15   hod.

 

Senátní tisk č. 168 Návrh zákona o převodu vlastnického práva   k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně   některých zákonů

Navrhovatel:   ministr   pro místní rozvoj František Lukl

Zpravodaj: senátorMiloš Malý

Garanční výbor:   ÚPV; další   výbory: VÚZP

 

11:00   hod.

 

Senátní tisk č. 169 Návrh zákona, kterým se mění zákon č.   301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících   zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel:   ministr   vnitra Martin Pecina

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VÚZP; další výbory: ÚPV

 

11:30   hod.

 

Senátní tisk č. 171Návrh zákona, kterým se mění zákon č.   165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve   znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

Navrhovatel:   ministr   průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała

Zpravodaj: senátor Miroslav Škaloud

Garanční výbor: VHZD; další výbory: VÚZP, ÚPV

 

12:15   hod.

 

Senátní tisk č. 172Návrh zákona, kterým se mění zákon č.   108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další   související zákony

Navrhovatel:   ministr   práce a sociálních věcí František Koniček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor: VZSP; další výbory: ÚPV