Ústavně-právní výbor

Koncem listopadu se na své další jednání sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Na jeho program je zařazeno projednávání žádosti prezidenta o vyslovení souhlasu se jmenováním soudců Ústavního soudu, prof. Jana Musila a JUDr. Zemánka a obnovení projednávání návrhu zákona o jednacím řádu Senátu (tisk 37), jehož projednávání bylo přerušeno v březnu tohoto roku.