Ústavně-právní výbor

Ve středu 5. února se bude konat další schůze Ústavně-právního výboru. Agendu jednání budou tvořit převážně mezinárodní smlouvy věnující se boji proti trestné činnosti a justiční spolupráci. Celý program jednání si můžete prohlédnout níže.

10:00 hod.

 

Senátní tisk č. 202Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu

Navrhovatel: ministr vnitra Martin Pecina

Zpravodaj: senátorMiroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

 

10:20 hod.

 

Senátní tisk č. 203Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě

Navrhovatel: ministr vnitra Martin Pecina

Zpravodaj: senátorMiroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

 

10:40 hod.

 

Senátní tisk č. 204Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátorMiroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

 

11:00 hod.

 

Senátní tisk č. 205Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013)

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátorMiroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

 

11:20 hod.

 

Senátní tisk č. 207Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Zpravodaj: senátorMiroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

 

11:40 hod.

 

Senátní tisk č.196Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: zástupce skupiny senátorů Jaroslav Zeman

Zpravodaj: senátorMiloš Malý

Garanční výbor: VÚZP, další výbory: VHZD, ÚPV