Ústavně-právní výbor

Ve středu 24. 9. se od 10:00 sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Na programu jeho jednání je zařazen jediný bod programu  – a to projednání senátního tisku č. 336, kterým je Návrh zákona o státní službě. 

Zpravodajem bude senátor Miroslav Nenutil. ÚPV je v tomto ohledu výborem garančním.

O návrhu bude Senát jednat na své schůzi 1.10. 2014.