Ústavně právní výbor

Ve středu 15.10. od 9:00 hod. se ke své poslední schůzi v 9. funkčním období sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Eliška Wagnerová je zpravodajkou tisku 348 (návrh zákona o soudních poplatcích) a tisku 344 (návrh zákona o spořitelních a úvěrních družstvech).

Celý program jednání si můžete prohlédnout níže:

ČAS

PROGRAM

9:00 hod.

Zahájení

9:00 hod.

Senátní tisk č. 342

Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Navrhovatel: zástupce skupiny poslanců Roman Sklenák

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor:ÚPV, další výbor: VUZP

9:30 hod.

Senátní tisk č. 361

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: zástupce skupiny poslanců Petr Gazdík

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor:ÚPV

10:00 hod.

Senátní tisk č. 344

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: VHZD,další výbor: ÚPV

10:45 hod.

Senátní tisk č. 348

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: zástupce skupiny poslanců Petr Kořenek

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor:ÚPV

11:30 hod.

Senátní tisk č. 349

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Tominová

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor:VZSP, další výbor: ÚPV

12:00 hod.

Senátní tisk č. 346

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor:VZSP, další výbor: ÚPV

12:30 hod.

Senátní tisk č. 347

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor:VZSP, další výbor: ÚPV

13:00 hod.

Senátní tisk č. 367

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor:VZSP, další výbor: ÚPV

poté

Různé

Stanovení termínu příští schůze výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru