Ústavně právní výbor

Ve středu 6.3. 2013 se ke své 8. schůzi v tomto funkčním období sejde Ústavně-právní výbor. Na program jednání je zařazen návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (tisk č. 42) a na něj navazující návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci (tisk č. 43). Výbor rovněž bude projednávat změny v jednacích řádech Poslanecké sněmovny a Senátu (tisky č. 36 a 37). Jako poslední bod k projednání je zařazen tisk č. 449, který se věnuje změnám ve srdužování v politických stranách a hnutích.