Ústavně-právní výbor

Ve středu od 9:00 se k dalšímu jednání sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Na svém programu má zejména tisky, které připadnou na projednávání na plenární schůzi příští týden, tj. 22.7. 2015. Eliška Wagnerová je zpravodajkou k tisku č. 96, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.

Celý program jednání si můžete prohlédnout níže:

POZVÁNKA NA 10. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

15. července 2015 od 9:00 hodin

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

9:00 hod.

Zahájení

9:00 hod.

Senátní tisk č. 101

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor:VZSP, další výbor: ÚPV

9:30 hod.

Senátní tisk č. 100

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VUZP

10:00 hod.

Senátní tisk č. 97

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

Zpravodaj: senátor Stanislav Juránek

Garanční výbor: VVVK, další výbor: ÚPV

10:30 hod.

Senátní tisk č. 95

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VZSP, další výbor: ÚPV

11:00 hod.

11:30 hod.

Senátní tisk č. 96

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Navrhovatel: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: VZSP, další výbor: ÚPV

Senátní tisk č. 90

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právě dítěte zavádějící postup předkládání oznámení

Navrhovatel:ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek

Zpravodaj:senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV, další výbory: VVVK, VZOB