Ústavně-právní výbor

ČAS

PROGRAM

10:00 hod.

Zahájení

10:00 hod.

Senátní tisk č.119

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaromír Jirsa)

Navrhovatel: prezident republiky Miloš Zeman

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV, další výbor: VVVK

11:00 hod.

Senátní tisk č. 118

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim

Navrhovatel: ministryně práce a sociálních věcíMichaela Marksová

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbory: VZSP, VZOB

poté

Různé

poté

Stanovení termínu příští schůze výboru