Ústavně-právní výbor

Ve středu 14. října se uskuteční další schůze Ústavně-právního výboru Senátu. Předmětem jednání je mj. novela zákona o cestovním ruchu, jehož zpravodajkou je Eliška Wagnerová a kontroverzní návrh zákona o registru smluv.

Celý program si můžete prohlédnout níže.

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 14. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

14. října2015 od09:00 hodin

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

09:00 hod.

Zahájení

09:00 hod.

Senátní tisk č. 126

Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Navrhovatel:Jan Farský (zástupce skupiny poslanců)

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor:VHZD, další výbory: ÚPV, VUZP

10:00 hod.

Senátní tisk č. 127

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: VUZP, další výbor: ÚPV

10:45 hod.

Senátní tisk č. 128

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovatel: ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Zpravodaj: senátor Jiří Burian

Garanční výbor: VUZP, další výbor: ÚPV

poté

Různé