Ústavně-právní výbor

Eliška Wagnerová se zúčastní jednání Ústavně-právního výboru, na jehož jednání bude prosazovat pozměňovací návrhy k Azylovému zákonu (tisk 136). Navrhované změny se týkají především:

  • odmítnutí plošného odebírání mobilních telefonů zadržených migrantů
  • zajištění vhodného ubytovacího zařízení pro nezletilé, případně pro rodiny s dětmi
  • odstranění nedůvodného omezení některých základních práv osob v detenčních zařízeních
  • vypuštění ustanovení, která odnímají  soudům možnost individuálního posouzení důsledků trestního odsouzení cizince pro veřejný pořádek. Jedná se o nevhodný a plošný automatismus, který odporuje různým aspektům principu právního státu

Celý program jednání výboru si můžete prohlédnout níže:

ČAS

PROGRAM

13:00 hod.

Zahájení

13:00 hod.

Senátní tisk č. 133

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel:ministryně školství Kateřina Valachová

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VVVK, další výbor: ÚPV

13:30 hod.

Senátní tisk č. 139

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovatel: ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

14:00 hod.

Senátní tisk č. 135

Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VZOB, další výbory: VÚZP, ÚPV

14:30 hod.

15:00 hod.

poté

Senátní tisk č. 137

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátorka Emílie Třísková

Garanční výbor: VÚZP, další výbory: VZOB,ÚPV

Senátní tisk č. 136

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Stanislav Juránek

Garanční výbor: VZOB, další výbor: ÚPV

Různé