Ústavně-právní výbor

Ve středu 9. března čeká členy Ústavně- právního výboru přípravné jednání k dalšímu plenárnímu zasedání Senátu.

Na programu jednání jsou následující tisky:

POZVÁNKA NA 20. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

9. března2016 od 9:00 hodin

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

9:00 hod.

Zahájení

9:00 hod.

Senátní tisk č. 203

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor:VUZP, další výbor: ÚPV

9:30 hod.

Senátní tisk č. 198

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VZOB, další výbor: ÚPV

10:00 hod.

Senátní tisk č. 200

Návrh zákona o evidenci tržeb

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátor Stanislav Juránek

Garanční výbor:VHZD, další výbor: ÚPV

10:45 hod.

11:15 hod.

Senátní tisk č. 201

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátor Stanislav Juránek

Garanční výbor:VHZD, další výbor: ÚPV

Senátní tisk č. 206

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátor Jaroslav Kubera

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

11:45 hod.

12:00 hod.

12:15 hod.

Senátní tisk č. N 064/10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

Přizván: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

Senátní tisk č. N 065/10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku

Přizván: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

Senátní tisk č. 205

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Navrhovatel: za skupinu navrhovatelů poslanec Jan Bartošek

Zpravodaj: senátor Radek Sušil

Garanční výbor: VZSP, další výbor: ÚPV

12:45 hod.

Senátní tisk č. 204

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: za skupinu navrhovatelů poslanec Petr Fiala

Zpravodaj: senátorka Emilie Třísková

Garanční výbor: VUZP, další výbor: ÚPV

poté

Různé