Ústavně-právní výbor

POZVÁNKA NA 21. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

30. března2016 od 9:00 hodin

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

ČAS

PROGRAM

9:00 hod.

Zahájení

9:00 hod.

Senátní tisk č. 220

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Navrhovatel: ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Zpravodaj: senátor Jiří Burian

Garanční výbor:VUZP, další výbory: VHZD, ÚPV

9:30 hod.

Senátní tisk č. 221

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Navrhovatel: ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Zpravodaj: senátor Jiří Burian

Garanční výbor: VUZP, další výbory: VHZD, ÚPV

10:00 hod.

Senátní tisk č. 229

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: senátor Jiří Oberfalzer

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: ÚPV

10:30 hod.

Senátní tisk č. 213

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: senátorka Eliška Wagnerová a další senátoři

Zpravodaj: senátor Jiří Burian

Garanční výbor:ÚPV, další výbor: VUZP

11:00 hod.

Senátní tisk č. 196

Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: za skupinu navrhovatelů senátorka Alena Dernerová

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: VHZD, další výbor a komise: ÚPV, SKSP