Ústavně-právní výbor

V úterý 19.3. se uskuteční další schůze Ústavně-právního výboru Senátu. Na program je krom jiného zařezeno projednávání novela zákona o zákazu anonymních akciích či novela zákona o autorském právu.

Celý program si můžete přečíst níže:

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 10. SCHŮZI

ČAS

PROGRAM

10:00 hod.

Zahájení

10:00 hod.

Senátní tisk č. 49

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: zástupkyně skupiny poslanců Gabriela Pecková

Zpravodaj: senátor Jiří Dienstbier

Garanční výbor: VVVK,další výbor: ÚPV, dále SKSP

10:30 hod.

Senátní tisk č. 53

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012

Navrhovatel: ministr bez portfeje Petr Mlsna

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor:VEU, další výbor: ÚPV

11:00 hod.

Senátní tisk č. 54

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Navrhovatel: ministr vnitra Jan Kubice

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV, další výbor VZOB

11:30 hod.

Senátní tisk č. 52

Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor: ÚPV, další výbor VUZP