Ústavně-právní výbor

V úterý 18. října 2016 se uskuteční poslední schůze Ústavně-právního výboru v tomto funkčním období.

Na programu jednání jsou následující tisky:

09:00 hod.

Senátní tisk č. 335

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor: ÚPV, další výbory: VUZP, MIV

09:45 hod.

Senátní tisk č. 332

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel:ministr životního prostředí Richard Brabec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VUZP, další výbor: ÚPV

10:00 hod.

Senátní tisk č. 331

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

10:30 hod.

Senátní tisk č. 327

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

10:40 hod.

Senátní tisk č. 322

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením

Navrhovatel: ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VZOB, další výbor: ÚPV