Ústavně-právní výbor

POZVÁNKA NA 3. SCHŮZI

která se bude konat ve středu

  1. prosince 2016 od 09:00 hodin

v Zeleném salonku Kolovratského paláce

 

 

 

 

 

ČAS PROGRAM
09:00 hod. Zahájení
       
       
   

09:00 hod.

 

Senátní tisk č. 4

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Zpravodaj: senátor Radek Sušil

Garanční výbor: VZSP, další výbor: ÚPV

 

 

 

09:30 hod.

 

Senátní tisk č. 2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

10:50 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Senátní tisk č. 3

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Navrhovatel: zástupce skupiny poslanců Jaroslav Zavadil

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VHZD

 

 

 

11:20 hod.

 

Senátní tisk č. 336

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Navrhovatel: senátorka Eliška Wagnerová

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

 

 

 

poté

 

Různé
  Stanovení termínu příští schůze výboru