Ústavně-právní výbor

Ve středu 11. ledna od 9:00 zasedne v Zeleném salonku kolovratského paláce k další schůzi Ústavně-právní výbor Senátu.

Na programu jednání jsou tyto body:

 

09:00 hod.

 

Senátní tisk č. 29

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

 

09:30 hod.

 

Senátní tisk č. 30

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Jiří Burian

Garanční výbor: ÚPV

 

10:00 hod.

 

Senátní tisk č. 31

Návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

 

 

 

10:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Senátní tisk č. 32

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

 

Senátní tisk č. 33

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

 

Senátní tisk č. 34

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Robert Pelikán

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV

 

 

 

 

Senátní tisk č. 28

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Navrhovatel: ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík

Zpravodaj: senátor Jiří Burian

Garanční výbor: VZSP, další výbory: VÚZP, ÚPV

přestávka

Senátní tisk č. 25

 14:00 hod.

 

 

 

 

 

poté

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr životního prostředí Richard Brabec

Zpravodaj: senátor Jaroslav Větrovský

Garanční výbor: VÚZP, další výbory: VHZD, ÚPV

Různé