Ústavně-právní výbor

Ústavně-právní výbor se 18.4. od 10:00 hod. sejde k projednání žádosti prezidenta Miloše Zemana o vyslovení souhlasu s jmenováním soudců Ústavního soudu. Navrženými jsou: JUDr. Milada Tomková, Prof. JUDr. Jan Filip,CSc., Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk,Ph.D.,DSc., Prof. JUDr. Vladimír Sládeček,DrSc. Zpravodajem výboru k této věci byl určen senátor Miroslav Antl.