Ústavně-právní výbor

Ve středu 24. dubna se ke svému dalšímu jednání sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Na program je mimo jiné zařazen tisk 77, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství u kterého byla zpravodajkou určena Eliška Wagnerová.

Celý program jednání si můžete prohlédnout níže:

POZVÁNKA NA 13. SCHŮZI

ČAS

PROGRAM

09:00 hod.

Zahájení

09:00 hod.

Senátní tisk č.74

Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Navrhovatel: ministr financí Miroslav Kalousek

Zpravodaj: senátor Miroslav Škaloud

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

09:30 hod.

Senátní tisk č. 83

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor: VZOB, další výbor: ÚPV

10:00 hod.

Senátní tisk č. 75

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Zpravodaj: senátor Jiří Dienstbier

Garanční výbor: ÚPV

10:30 hod.

Senátní tisk č. 76

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Zpravodaj: senátor Jiří Dienstbier

Garanční výbor: ÚPV

11:00 hod.

Senátní tisk č. 77

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: ÚPV

11:30

Senátní tisk č. 72

Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2012

Navrhovatel:Petruška Šustrová

Zpravodaj:senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VVVK

poté

Různé

Stanovení termínu příští schůze výboru