Ústavně-právní výbor

Ve středu 15. května se ke svému dalšímu jednání sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Na program je mimo jiné zařazen tisk 87, kontroverzní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Celý program tohoto jednání si můžete prohlédnout níže:

09:00 hod.

Senátní tisk č. 87

Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Navrhovatel: ministr vnitra Jan Kubice

Zpravodaj: senátor Tomio Okamura

Garanční výbor: VZOB, další výbor: ÚPV

09:30 hod.

Senátní tisk č. 57

Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Navrhovatel: zástupce skupiny navrhovatelů senátor František Bublan

Zpravodaj: senátor Tomio Okamura

Garanční výbor: VHZD, další výbor: VZSP,ÚPV,VUZP

10:00 hod.

Senátní tisk č. 60

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

Navrhovatel: zástupce skupiny navrhovatelů senátor Jan Hajda

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor: VHZD, další výbor: VUZP, ÚPV

10:30 hod.

Senátní tisk č. 70

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012

Navrhovatel: ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

11:00 hod.

Senátní tisk č. 85

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012

Navrhovatel: předseda ÚOOÚ Igor Němec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor VHZD, VVVK

11:30

Senátní tisk č. 63

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012

Navrhovatel:předseda NKÚ Miloslav Kala

Zpravodaj:senátor Lubomír Franc

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

poté

Různé

Stanovení termínu příští schůze výboru