Ústavně-právní výbor

Ve středu 16.10. se v Kolovratském paláci uskuteční v pořadí 24. schůze Ústavně-právního výboru Senátu. Na program jsou zařazeny následující tisky:

 

ČAS

PROGRAM

9:00 hod.

Zahájení

9:00 hod.

Senátní tisk č. 180

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.)

Navrhovatel: Miloš Zeman, prezident republiky

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV, další výbor: VVVK

11:00 hod.

Senátní tisk č. 126

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: senátorka Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: ÚPV, další výbory: VHZD, VZSP, VEU, VUZP, MIV, VZOB,VVVK,

12:00 hod.

Senátní tisk č. 157

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel:senátoři Eliška Wagnerová, Miroslav Antl

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: ÚPV