Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny

Ve středu 26. 2. se Eliška Wagnerová jako zástupce Senátu zúčastní schůze Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny, na kterém se bude projednávat zejména novela Ústavy vztahující se k diskutovanému rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.