Ústavně-právní výbor Senátu

Výjimečně v pondělí dne 7.10. se k jednání sejde Ústavně-právní výbor Senátu. Předmětem jednání budou zejména zákonná opatření, která byla Senátu doručena vládou.

Program jednání si můžete prohlédnout zde:

 

ČAS

PROGRAM

09:00 hod.

Zahájení

09:00 hod.

Senátní tisk č. 184

Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Navrhovatel: předseda vlády Jiří Rusnok

Zpravodaj: senátor Miroslav Škaloud

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

09:45 hod.

Senátní tisk č. 185

Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Navrhovatel: předseda vlády Jiří Rusnok

Zpravodaj: senátor Miroslav Škaloud

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

10:30 hod.

Senátní tisk č. 186

Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: předseda vlády Jiří Rusnok

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor: VUZP, další výbor: ÚPV, VHZD

11:15 hod.

Senátní tisk č. 183

Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Navrhovatel: předseda vlády Jiří Rusnok

Zpravodaj: senátor Vladimír Plaček

Garanční výbor: VZSP, další výbor: ÚPV

12:00 hod.

Senátní tisk č. N 082/09

Návrh nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

12:30 hod.

Senátní tisk č. N 083/09

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV