Ústavně-právní výbor Senátu

Na pravidelné jednání Ústavně-právního výboru Senátu je tentokrát zařazen tisk 229, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož zpravodajkou je senátorka Eliška Wagnerová. Projednávána bude rovněž novela vráceného Jednacího řádu Senátu, u kterého bude Eliška Wagnerová vystupovat jako předkladatelka.

Celý program jednání si můžete prohlédnout níže.

ČAS

PROGRAM

13:00 hod.

Zahájení

13:00 hod.

Senátní tisk č.216

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013)

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV, další výbor: VZOB

13:05 hod.

Senátní tisk č. 217

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013)

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

13:10 hod.

Senátní tisk č. 218

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013)

Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

13:15 hod.

Senátní tisk č. 221

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 Navrhovatel: ministryně spravedlnosti Helena Válková

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

13:20 hod.

Senátní tisk č. N 106/09

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

Senátní tisk č. N 107/09

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

Senátní tisk č. N 108/09

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

14:00 hod.

Senátní tisk č. 229

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr vnitraMilan Chovanec

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: ÚPV

14:30 hod.

Senátní tisk č. 126

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VUZP