Ústavně-právní výbor Senátu

Ve středu 16.  dubna 2014 od 9:00 se na svou 32. schůzi sejde Ústavně-právní výbor Senátu.

Na program jednání jsou zařazeny následující dva tisky:

Senátní tisk č. 246

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor:ÚPV, další výbor: VZOB

 

a

 

Senátní tisk č. 249

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002

Navrhovatel: ministr vnitra Milan Chovanec

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB