Ústavně-právní výbor Senátu

Ve středu 9. prosince se sejdou členové Ústavně-právního výboru k projednávání několik návrhu zákonů, které budou předmětem jednání 16. pléna Senátu.

Eliška Wagnerová bude na výboru podávat pozměňovací návrh k tisku č. 155, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jádrem pozměňovacího návrhu je doplnění textu o Ústavní soud, který by měl podobně jako Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu rozhodovat samostatně o svém majetku. Senátorka Eliška Wagnerová vycházela při podání tohoto pozměňovacího návrhu z jednoduché úvahy o respektu dělby moci, rsp. nezávislosti Ústavního soudu.

Celý program jednání si můžete prohlédnout níže:

14:30 hod.

Zahájení

14:30 hod.

Senátní tisk č. 160

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel:ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VHZD, další výbory: VVVK,VZSP, VUZP, ÚPV,

14:50 hod.

Senátní tisk č. 153

Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátor Radek Sušil

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

Senátní tisk č. 154

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátor Radek Sušil

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

15:30 hod.

Senátní tisk č. 155

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovatel: ministr financí Andrej Babiš

Zpravodaj: senátorka Emilie Třísková

Garanční výbor: VHZD, další výbor: ÚPV

.

16:00 hod.

Různé