Ústavně-právní výbor Senátu

V úterý 5. ledna se sejde Ústavně právní výbor Senátu. Předmětem jednání je zejména novela služebního zákona, jehož zpravodajkou je Eliška Wagnerová. Ta bude vystupovat proti návrhu, který vzešel z Poslanecké sněmovny s cílem zrušit horní věkovou hranici pro vedoucí zastupitelských úřadů.

13:00 hod.

Senátní tisk č. 171

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek

Zpravodaj: senátorka Eliška Wagnerová

Garanční výbor: ÚPV, další výbor: VZOB

13:45 hod.

Senátní tisk č. 175

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatel: ministr dopravy Dan Ťok

Zpravodaj: senátor Miloš Malý

Garanční výbor:VHZD, další výbor: ÚPV

14:30 hod.

Senátní tisk č. 165

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)

Navrhovatel: senátorka Eliška Wagnerová, zástupce komise Senátu

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: ÚPV, další výbory: VEU, VUZP