Ústavně-právní výbor Senátu

Ve středu 17.4. od 10:00 hod. se na své 11. schůzi sejde Ústavně právní výbor Senátu. Program jednání si můžete prohlédnout níže.

ČAS

PROGRAM

10:00 hod.

Zahájení

10:00 hod.

Senátní tisk č.N 030/09

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV

Přizván: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

10:30 hod.

Senátní tisk č. N 035/09

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků

Přizván: Ministerstvo financí

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

11:00 hod.

Senátní tisk č. N 036/09

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu

Přizván: Ministerstvo financí

Zpravodaj: senátor Miroslav Nenutil

Garanční výbor: VEU, dožádaný výbor: ÚPV

11:30 hod.

Senátní tisk č. 58

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000

Navrhovatel: ministr vnitra Jan Kubice

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor VZOB

12:00 hod.

Senátní tisk č. 59

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002 Navrhovatel: ministr vnitra Jan Kubice

Zpravodaj: senátor Miroslav Antl

Garanční výbor: ÚPV, další výbor VZOB

poté

Různé

Stanovení termínu příští schůze výboru