Ústavně-právní výbor

Schůze Ústavně-právního výboru, kterému předsedá senátor M. Antl, se uskuteční ve středu 16.1. 2013.

K projednání jsou zařazeny mimo jiné návrhy zákony věnující se elektronické preskripci léků, spotřebitelskému úvěru či rozšíření pravomocí NKÚ, jehož zpravodajem je Eliška Wagnerová.

Seznam všech projednávaných návrhů zákonů si můžete přečíst zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=66847&id_var=56300