Vědecká rada Právnické fakulty UK

Eliška Wagnerová se ve čtvrtek 24.11. 2016 zúčastní zasedání vědecké rady Právnické fakulty UK.