Veřejné slyšení – Novoroční amnestie 2013 – motivy, okolnosti, důsledky

Ústavně-Právní výbor Senátu a Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury  pořádá veřejné slyšení na téma: Novoroční amnestie 2013 – motivy, okolnosti, důsledky, které se koná dne 21.2. 2013 od 10.00 hodin v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.

Program

10:00

Zahájení:

 • JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu
 • JUDr. Eliška Wagnerová, předsedkyně Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

I. Význam amnestie v trestním právu

 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

II. Novoroční amnestie 2013 z pohledu prezidenta republiky a vlády

 • JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti
 • pozván zástupce Kanceláře prezidenta republiky

III. Ústavněprávní souvislosti novoroční amnestie 2013

 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
 • JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
 • JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

IV. Trestněprávní souvislosti novoroční amnestie 2013

 • JUDr. František Púry, soudce Nejvyššího soudu ČR
 • JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce
 • PhDr. Alena Marešová
 • JUDr. Hana Marvanová

TISKOVÁ KONFERENCE k problematice novoroční amnestie 2013 se bude konat 21.2. od 9:30 v Jičínském salonku Valdštejnského paláce. Vstup pro zástupce médií recepcí A.