Veřejné slyšení VVVK na téma „Porozvodová péče o děti: právo dětí na oba rodiče“

V pondělí 20.5. 2013 od 10:00 do 14:00 hod. se v Jednacím sále Senátu uskuteční veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice nad kterým převzala záštitu senátorka Eliška Wagnerová a Eva Syková. Tématem bude porozvodová péče o děti a jejich právo na oba rodiče. V rámci diskuse vystoupí zástupci nevládních organizací a zástupci dotčených státních orgánů, jakožto i běžní občané.

Vstup je možný pouze s platným dokladem totožnosti.