Výbor pro územní rozvoj, věřejnou správu a ŽP

Eliška Wagnerová se jako zpravodajka zúčastní schůze výboru pro územní rozvoj, věřejnou správu a životní prostředí, kde jako předkladatelka bude prezentovat novelu Jednacího řádu Senátu, která byla Senátem vrácena zpět k projednání výborům.