Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Eliška Wagnerová je jako předsedkyně Komise pro Ústavu a parlamentní procedury přizvána k jednání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který bude projednávat novelu Jednacího řádu Senátu (tisk č. 126), který vzešel právě od Komise.