Další pomoc

Portál veřejné správy (http://portal.gov.cz/portal/obcan/)

Portál územní samosprávy Města a obce online (informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky dostupné na http://mesta.obce.cz/)

Poslanecká sněmovna (http://psp.cz)

Senát (http://www.senat.cz/)

Vláda (http://www.vlada.cz/)

Kancelář prezidenta ČR (http://www.hrad.cz/)

Ústavní soud (http://www.concourt.cz/clanek/internetcs)

Soudy a soudnictví (http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx)

Podpora a poradenství obětem trestných činů (http://www.restorativnijustice.cz/cz/kam-pro-radu)

Vyhledávání sociálních služeb po celé ČR (azylové domy, ubytovny, chráněné bydlení, intervenční centra (http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby)

Seznam exekutorů na webu Exekutorské komory České republiky se sídlem Husova 8; 602 00 Brno (www.exekutorskakomora.cz)

Seznam krajských hygienických stanic (http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/krajske-hygienicke-stanice_2589_1206_5.html)